Gambar Penyakit Seram Di Bungkus Rokok

Gallery

This gallery contains 2 photos.

Pernah saya mendengar atau membaca kalau sudah ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai bungkus rokok. Peraturannya sendiri saya belum pernah membacanya hingga kini. Kurang lebih isinya adalah para pengusaha diwajibkan untuk menempelkan di bungkus rokok yang diproduksinya. Gambar penyakit … Continue reading